služby > webapps

Webapps

V dnešnej dobe sa stále častejšie stretávame s prechodom od klasických inštalovaných aplikácií k webovým. Pre svojich klientov zabezpečujeme komplexný návrh a vývoj webových aplikácií na kľúč. Či už sa jedná o jednoduché reštauračné systémy alebo komplexné informačné systémy, sme pre Vás ten správny partner.

Výhody:
  • - Multi-platform - vyvinúť len raz pre všetky platformy
  • - Okamžitá integrácia - žiadne meškania
  • - Žiaden schvalovací process - bez omedzenia na obsah alebo predmet

GEEK

Označuje osobu, ktorá má hlboké technické a odborné znalosti so zapálenim pre nové technológie, technické hračky a počítače.