GEEK

Označuje osobu, ktorá má hlboké technické a odborné znalosti so zapálenim pre nové technológie, technické hračky a počítače.